F-10040
3R Safari Animal Photo Album
Photo Size: 3" x 5", 8 Photos