F-10030
4R Animal Photo Album
Photo Size 4" x 6", 8 Photos