F-10050
4R Safari Animal Photo Album
Photo Size 4" x 6", 8 Photos