F-10020
3R Animal Photo Album
Photo Size 3" x 5", 8 Photos